FAMA, uitgeverij van de vrijmetselarij

Uitgeverij FAMA geeft boeken uit over vrijmetselarij en over onderwerpen die daar aan raken. Ze gaan over symboliek, esoterie, ethiek, zingeving en meer. De focus ligt op informatieve non-fictie boeken. Ze zijn bedoeld voor vrijmetselaren, maar ook voor anderen die daarin geïnteresseerd zijn. Op die manier wordt het maçonniek gedachtegoed verder verspreid.

FAMA maakt graag kennis met auteurs die een manuscript hebben geschreven dat past binnen de omschrijving hierboven. Kijk voor meer info in de Auteurshoek.

FAMA is op 27 augustus 1958 opgericht als ‘Stichting FAMA Fraternitatis’, een onafhankelijke stichting zonder directe organisatorische binding met vrijmetselaarsordes. Het is een non-profit organisatie, gerund voor vrijwilligers.

Wij hebben u nodig
FAMA is afhankelijk van de verkoop van boeken via de webshop en bij evenementen, maar ook van bijdragen van donateurs. Heeft u interesse om een bijdrage te leveren aan het vrijwilligerswerk binnen de stichting of wilt u donateur worden? Stuur een e-mail naar: secretaris@uitgeverijfama.nl .

Geschiedenis

De oorsprong van de vrijmetselarij is gehuld in mysterie. Sommigen beweren dat het teruggaat tot de bouwers van de tempel van Salomo, terwijl anderen het graag zien als een voortzetting van de middeleeuwse steenhouwersgilden. Voor beide bestaat echter geen enkel bewijs. Zeker is dat er in 1717 vier Londense loges bestonden of werden opgericht. En een aantal Schotse verenigingen beoefende de vrijmetselarij tenminste vanaf de jaren dertig van die achttiende eeuw. Of zij dat eerder deden is nooit aangetoond.

Politiek

Politieke discussies en het bedrijven van politiek zijn in vrijmetselaarsloges verboden. De broederschap is dus apolitiek. Toch hebben sommige vrijmetselaren een prominente rol gespeeld in de politieke arena. Ze bevorderen daar de waarden van vrijheid, gelijkheid en broederschap, maar als vrijmetselaar namen ze geen politieke standpunten in binnen de logemuren.

Beleving en ideeën

Binnen de vrijmetselarij draait het om persoonlijke groei en zelfreflectie. Via rituelen en symbolen worden leden aangemoedigd om na te denken over hun plek in het universum en hun relatie tot de ander en zichzelf. De beleving is diep introspectief, waarbij leden worden aangespoord om hun eigen waarheden te ontdekken en te streven naar geestelijke verlichting.

Religie

Hoewel de vrijmetselarij spirituele elementen bevat, is het geen godsdienst. Leden moeten echter wel een hoog beginsel in hun leven kennen, wat dat dan ook is. Het mag de kracht van de natuur zijn, het hoge in jezelf, je diepste geweten of een god. De broederschap respecteert ieders keuze hierin en bevordert tolerantie als belangrijke kernwaarde. Vrijmetselarij moedigt haar leden aan om de eigen overtuiging dieper te verkennen, maar kent geen dogma’s.

Informatie

Vrijmetselarij is een wereldwijde broederschap die mannen en vrouwen van allerlei achtergrond samenbrengt. Leden worden ingewijd in rituelen, vol symbolen en allegorieën. De inwijdingen binnen de vrijmetselarij hebben elk eigen tradities en indrukwekkende momenten, momenten die je confronteren met de verhouding die je hebt t.o.v. jezelf en de medemens. Er zijn ook gespreksavonden, waarin je de vrijheid hebt met het hart op de tong te spreken. Daarom zijn die bijeenkomsten besloten, om de geheimhouding van wat er aan persoonlijks wordt gedeeld te garanderen.

Populaire boeken

Ontdek de bestsellers: de boeken die door ons het meest zijn verkocht.

Een kennismaking met de Vrijmetselarij

4,80

Ordo ad Chao

17,75

Het Regiusgedicht

€31,85

Broeders in de Kunst

vanaf

€27,65

Verkochte boeken

Klanten

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten. Hier kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief!

1 + 2 =